This site contains sexually oriented adult material For18+ Only.

Chut Chudai Ke Kahani Hindi चुदाई कहानियाँ अंर्तवस्त्र होवून माझी बहिनी ने माझा लंड चोकला-1 – Sex Stories – XXX Stories

Chut Chudai Ke Kahani अंर्तवस्त्र होवून माझी बहिनी ने माझा लंड चोकला-1 चुदाई कहानियाँ :

मला माहित नाही स्त्रियांच्या अंर्तवस्त्रांचे माझे आकर्षण कधी चालू झाले ते… पण मला आठवते की बारावीनंतर जेव्हा मी पार्ट टाईम जॉब चालू केला त्यानंतरच मला स्त्रियांच्या ब्रेसीयर व पँटीजचे आकर्षण वाटू लागले. मॅगेझीनमधील अर्धनग्न स्त्रियांचे फोटो माझ्या नजरेस पडू लागले तेव्हा माझे लक्ष त्यांनी घातलेल्या अंर्तवस्त्रावरच जास्त खिळे. एखाद्या लेडीज गारमेंटच्या दुकानाजवळून जाता-येताना माझी पाऊले रेंगाळत असे. माझी चोरटी नजर डिस्प्लेमधील अनेक प्रकारच्या ब्रेसीयर, पँटीज वर भिरभिरत असे. वेगवेगळे रंग, डिझाईन आणि पॅटर्न असलेल्या ब्रेसीयर आणि पँटीज मला वेड लावत असत.

येता जाता दिसणाऱ्या मुलीं आणि स्त्रियांच्या कपड्यांवरून त्यांनी आत घातलेल्या अंर्तवस्त्रांची कल्पना करणे तर माझा आवडता खेळ होता. त्यांनी वर घातलेल्या टॉप, टि-शर्ट, कुर्ता किंवा ब्लाऊजच्या आतल्या ब्रेसीयरच्या आकाराचा, डिझाईनचा, रंगाचा… पुढून, पाठून किंवा ज्याबाजूने दिसतेय त्या बाजूने मी अंदाज घेत असे. त्यांच्या कपड्याचे मटेरीयल जर थीन असले तर ब्रेसीयरचा आकार व्यवस्थित कळायचा. ब्रेसीयर पुढच्या हूकची की मागच्या हूकची, कपवाली की बीना कपवाली तसेच प्लेन कपड्याची की डिझाईनवाली आणि फूल कपची की हाफ कपची हे मी बरोबर ओळखत असे. आणि जर त्यांच्या खांद्यावर ब्रेसीयरच्या पट्टीचा तसेच ब्लाईजच्या किंवा टॉपच्या दोन बटणामधील गॅपमधून आतल्या ब्रेसीयरचा किंवा पाठीवर ब्लाऊजच्या खालच्याकडेने ब्रेसीयरचा जरा जरी भाग माझ्या नजरेस पडला की मला स्वर्गसुख दिसल्याचा आनंद व्हायचा.

मुलींच्या व स्त्रियांच्या नितंबावर आत घातलेल्या पँटीजचा अंदाज मी बरोबर घ्यायचो. जाड्याभरड्या कॉटनच्या साड्यावरून नितंबावर पँटीजचा आकार दिसत नसे पण शिफॉनच्या तलम साड्यावरून नितंबावर पँटीजचा आकार स्पष्ट दिसे. पँटीजच्या शेपवरून ती मुलगी किंवा बाई स्वभावाने कशी असेल याची पण माझी एक थिअरी झाली होती. जर पँटीजच्या लेगची लाईन नितंबाच्या खाली असली म्हणजे पुर्ण नितंब झाकणारी पँटीज असेल तर ती साधी भोळी असणार. अर्ध्या नितंबावर पँटीजची लाईन दिसली की ती थोडी बहूत मॉडर्न असणार. जर पुर्ण नितंब उघडे पडतील अश्यातऱ्हेची पँटीज असेल तर ती भलतीच मॉडर्न असणार याचा अंदाज यायचा. आणि पँटीजचा आकार दिसलाच नाही की समझायचे की कदाचित तिने ‘जी-स्ट्रींग’ घातली असावी किंवा पँटीज घातलीच नसावी. मग ती पक्की झवाडी असावी याची मला खात्री वाटायची. अर्थात! त्यांनी वर घातलेल्या साध्या किंवा मॉडर्न कपड्यावरूनही त्या मुलीचे किंवा बाईचे नेचर कळायचे.

कोणी सलवार कमीज, साडी किंवा स्कर्ट घातलेली असेल तर पँटीजच्या कोठल्या भागाचे प्रत्यक्ष दर्शन होत नसे पण जर जीन्स किंवा पँट घातलेली असेल तर कमरेवर पँटीजचा वेस्ट बँड दिसण्याची शक्यता असते आणि पँटीजच्या तेवढ्या दर्शनासाठी मी खूप झटत असे. अशी जीन्स किंवा पॅन्ट घातलेली मुलगी किंवा बाई कोठे बसलेली असेल तर तिच्या नकळत मी तिच्या पार्श्वभागाचे निरीक्षण करत असे. ती उठताना किंवा बसताना तिच्या पँटीजचा जरासा जरी भाग मला दिसला तरी मला माझ्या प्रयत्नाचे चीज झाल्यासारखे वाटायचे. अशा तऱ्हेने माझे ब्रेसीयर आणि पँटीजचे आकर्षण वाढतच होते. माझ्या या आकर्षणात बाहेर ताकझाक करता करता मी घरात ताकझाक कधी करू लागलो हे मला कळलेच नाही.

हो! आता मी माझ्या बहिणीबद्दल बोलतोय… सुरुवातीला माझ्या मनात तिच्या बद्दल किंवा तिच्या ब्रेसीयर, पँटीजबद्दल आकर्षण नव्हते. धुण्याच्या कपड्यात किंवा दोरीवर वाळत घातलेल्या कपड्यात तिची ब्रेसीयर, पँटीज असायची ज्यावर कधी कधी माझी नजर पडायची. पण मला त्यांचे आकर्षण कधी वाटले नाही. कदाचित ती अंर्तवस्त्र माझ्या बहिणीची होती म्हणून किंवा एक भाऊ या नात्याने मी माझ्या बहिणीच्या अंर्तवस्त्राकडे वासनेच्या नजरेने बघू नये असे मला वाटले असावे. पण जेव्हा मी कंप्युटर व इंटरनेट कनेक्शन घेतले आणि त्यावर माझे रात्रीचे गुपचूप नेट सर्फींग आणि चाटींग चालू झाले त्यानंतर माझे विचार बदलत गेले.

नेट्वरील सेक्स साईट पाहून, सेक्स कथा वाचून आणि बऱ्याच जणांशी चाटींग करून माझ्या विचारात फरक पडला आणि मी माझ्या बहिणीबद्दल वेगळ्याच दृष्टीने विचार करू लागलो. माझ्या लक्षात आले की माझ्या बहिणीबद्दल वासनेने विचार केल्यावर माझी लैंगीक उत्तेजना पराकोटीला पोहचत असे. तिच्याबद्दल विचार केल्यावर माझा लंड इतका कडक होत असे की तसा कडकपणा इतरवेळी मला जाणवत नसे. हळुहळू मी माझ्या प्रत्येक लैंगीक कल्पनेत आणि स्वप्नात तिचा विचार करू लागलो आणि मला वेगळ्याच लैंगीक सुखाचा अनुभव यायला लागला.

माझी बहिण, संगीताताई, बत्तीस वर्षाची होती व माझ्यापेक्षा सहा वर्षाने मोठी होती. गोरी गोरी, ऊंच, ठसठशीत बांधा, आकर्षक चेहरा आणि सेक्सी फिगर… माझ्या सारख्या वासनेने हपापलेल्या मुलासाठी माझी बहिण म्हणजे स्वप्नसुंदरी होती. पण माझ्या या स्वप्नसुंदरीचे दर्शन मला रोज घेता येत नव्हते कारण आठ वर्षापुर्वी तिचे लग्न होवून ती पुण्याला आपल्या नवऱ्याच्या घरी गेली होती. तिला एक मुलगा आणि एक मुलगी होती पण दोन मुलें झाल्यानंतरही तिची फिगर छान राहिली होती. उलट नंतर तर ती जास्तच सेक्सी दिसायला लागली होती.

लग्ना आधी संगीताताई साधीच ब्रेसीयर व पँटीज वापरायची. पांढरी किंवा बॉडी कलरची तिची ती अंर्तवस्त्र सेक्सी नसायची त्यामुळेच कदाचित मला त्यांचे आधी कधी आकर्षण वाटले नसावे. लग्नाआधी संगीताताईचे कोणा मुलाबरोबर मैत्री नव्हती की कधी कोणाबरोबर प्रेमप्रकरण वगैरे नव्हते त्यामुळे कदाचित अंर्तवस्त्र ही शृंगारीक वस्त्र नसून आपला प्रायव्हेट पार्ट झाकणारी वस्त्र आहेत अशी तिची समजूत असावी. पण लग्नाच्या तीन चार वर्षानंतर तिची ब्रेसीयर व पँटीजची चॉईस बदलली. अर्थात! त्यावेळी तिला दोन मुलं झालेली होती आणि त्यानंतर तिची फिगर थोडी बदलली होती (म्हणजे अजून सेक्सी झाली होती).

ही गोष्ट पण वाचा : कॉलगर्ल- द मराठी सेक्स कथा

माझा असा अंदाज आहे की दोन मुल झाल्यानंतर संगीताताईच्या नवऱ्याचा तिला झवण्याचा इंटरेस्ट कमी झाला असावा म्हणून तिच्यातील आकर्षण वाढावे म्हणून त्याने तिला थोडी सेक्सी अंर्तवस्त्र घालायला सांगितली असावी किंवा तिने त्याला आकर्षीत करण्यासाठी कदाचित थोडी सेक्सी ब्रेसीयर, पँटीज घालायला सुरुवात केली असावी. कारण काहिही असो पण मला मात्र तिच्या बदललेल्या अंर्तवस्त्रांनी जरूर आकर्षीत केले. नंतर ती थोड्या चांगल्या प्रतीची ब्रेसीयर पँटीज घालू लागली. पण तरीही तिने अजून फॅन्सी ब्रा/पँटीज घालायला सुरुवात केलेली नव्हती. अजूनही तिची ब्रा प्लेन आणि पुर्ण कपाचीच असायची फक्त तिने थोडा चांगला शेप आणि कॉटन व्यतिरीक्त इतर मटेरीयलची ब्रा वापरायला सुरुवात केली होती. पँटीजमध्ये तिने डार्क रंग निवडायला सुरुवात केले होते व शेपही थोडा जास्त कटचा वापरायला लागली होती.

मला संगीताताईची ती अंर्तवस्त्र भलतीच आकर्षीत करत असत. एक तर आधी आधी मी नुसता चित्रातील किंवा दुकानाच्या डिस्प्ले मधील ब्रा/पँटीज पाहून लांबूनच संतुष्ट होत असे पण जेव्हापासून मला संगीताताईची ब्रा/पँटीज प्रत्यक्ष हातळायला मिळू लागली तेव्हापासून माझी कामवासना एका वेगळ्याच लेवलला तृप्त होवू लागली. आणि तिने जेव्हा काळ्या रंगाची ब्रेसीयर/पँटीज वापरायला सुरुवात केली तेव्हा तर मी तिच्या अंर्तवस्त्रांचा ‘दिवाना’च झालो. नव्वद टक्के पुरुषांप्रमाणे मलाही काळी ब्रेसीयर आणि पँटीज फार फार आवडते.

जरी संगीताताई पुण्याला रहात असली तरी तिची महिन्यातून एखादी तरी फेरी आमच्या घरी व्हायची. कधी ती एकटी यायची तर कधी मुलांना बरोबर आणायची. आली की कमीतकमी २/३ दिवस तरी तिचे आमच्याकडे रहाणे असायचे. संगीताताई आली की मला दसरा/दिवाळी सण आल्याचा आनंद व्हायचा. तिच्या सेक्सी फिगरचे, भरीव छातीचे आणि मांसल नितंबाचे कामूक नजरेने मला निरीक्षण करायला मिळायचे आणि घरात वावरताना त्यांचे स्पर्शसुखही मिळायचे. पण सगळ्यात जास्त सुख मला तिच्या ब्रेसीयर आणि पँटीजकडून मिळायचे.

संगीताताई आलेली असली की सकाळी मी तिची अंघोळ झाल्यानंतरच अंघोळीला जात असे. बाथरूममध्ये पुर्ण नागडा होवून मी धुवायला टाकलेल्या कपड्यातून संगीताताईची वापरलेली ब्रेसीयर, पँटीज काढायचो. प्रथम मी मनसोक्तपणे त्यांचा वास घेत असे. तिच्या ब्रेसीयरला तिच्या घामाचा जो वास येत असे त्याने मी धुंद होत असे. तिच्या पँटीजला तिच्या पुच्चीरसाचा जो वास असे तो मला झिंग आणत असे. मग मी तिची पँटीज माझ्या लंडावर घासत असे व तिची ब्रेसीयर माझ्या तोंडावर ठेवून त्याचे कप चोखत असे. जेव्हा मी तिची पँटीज माझ्या तोंडात घेवून चोखत असे तेव्हा मी अक्षरश: कामपिपासू होत असे.

त्या पँटीजचा तिच्या पुच्चीला झाकत असलेल्या भागावर तिच्या पुच्चीचा रस गळालेला असे ज्याची चव वेगळीच होती. माझ्या कडक लंडावर तिची पँटीज घासून मी कल्पना करे की मी तिला झवत आहे व तिच्या पँटीजवर मी माझे विर्य सत्खलन करून तिची पँटीज ओली करत असे. कधी कधी ताईची छाती मी झवत आहे अशी कल्पना करत करत मी तिच्या ब्राच्या कप मध्ये विर्य सत्खलन करत असे. सत्खलन होवून माझी कामवासना थंड झाल्यावर मी तिच्या ब्रा किंवा पँटीजवरील माझे विर्य पुसून घेत असे आणि मग त्यांना पुन्हा धुण्याच्या कपड्यात पहिल्यासारखे ठेवत असे. अतिरीक्त खबरदारी म्हणून मी त्यावर पाणी टाकत असे जेणेकरून माझ्या विर्याचा ओलसरपणा व चिकटपणा कपडे धुताना कोणाच्या लक्षात न यावा.

आमचे घर म्हणजे दोन रूम होत्या. बाहेरची रूम म्हणजे उठण्या/बसण्याची रूम… आम्ही शेवटच्या मजल्यावर रहात असल्यामुळे वर कौलारू छप्पर होते व वरच्या अतिरीक्त ऊंचीचा फायदा घेत आम्ही बाहेरच्या रूममध्ये एक पोटमाळा बनविला होता. आधी हा पोटमाळा अडगळीचे सामान ठेवण्यासाठी वापरला जायचा पण मी कॉलेजमध्ये जायला लागल्यानंतर मी त्याला माझी स्टडी कम बेडरूम बनवले होते. आणि आतली रूम म्हणजे स्वयंपाकघर… आतल्या रूमच्या एका भिंतीला किचन प्लॅटफॉर्म होता आणि दुसऱ्या कोपऱ्यात संडास बाथरूम होते. संडास बाथरूमच्या एरीयात वरती दोऱ्या बांधलेल्या होत्या ज्यावर कपडे वाळत घातले जायचे.

ही गोष्ट पण वाचा : माझी मावशी आणि मामी चा बॉल मिनी दाबला

दुपारच्यावेळी जर मी घरात असेल तर त्याचा चांगलाच फायदा उठवायचो. सगळे डुलकी घेत आहेत याची खात्री करून घेवून मी संडास/बाथरूमच्या कोपऱ्यात जायचो. मग पटकन उडी मारून दोरीवर वाळत घातलेली संगीताताईची ब्रेसीयर किंवा पँटीज गुपचूत काढून घ्यायचो आणि तडक संडासात घुसायचो. मग तिची ती पँटीज किंवा ब्रेसीयर घेवून मी त्यांना कुरवळायचो, त्यांचा वास घ्यायचो, त्यांना चोखायचो. मग लंडाभोवती गुंडाळून लंड हलवायचो. त्याच्यावर माझे विर्य न उडण्याची काळजे घेत मी मूठ मारून विर्यसत्खलन करायचो.

मग माझे झाले की पुन्हा बाहेर येवून पटकन उडी मारत ती ब्रा किंवा पँटीज दोरीवर टाकायचो. त्या दोरीवर ताईची अंर्तवस्त्र नेहमी कोपऱ्यातल्या भागात असायची तेव्हा यदा कदाचीत कोणी आतल्या रूममध्ये असले तरी त्यांना मी उडी मारलेली सहसा दिसू शकत नव्हते. आणि कोणी जर समोरच असेल तर मग मी ती अंर्तवस्त्र माझ्या शॉर्टच्या खिश्यातच ठेवत असे व नंतर जसा चान्स मिळेल तसे पुन्हा दोरीवर टाकत असे.

बाहेरच्या रूममधील पोटमाळा म्हणजे माझा बेडरूम होता. माझा कॉम्प्युटर तेथेच होता तेव्हा रात्री उशीरापर्यंत मी इंटरनेटवर चाटींग करत असायचो व ऍडल्ट साईट सर्फींग करत रहायचो. कंटाळा आला की मी तेथेच टाकलेल्या बेडवर झोपायचो. माळ्याच्या ओपनींगला दरवाजा होता जो मी बंद केला की मला चांगली प्रायवसी मिळायची. एकदा खाली सगळ्यांना झोप लागली की कोणाला कळायचे नाही की मी वर जागा आहे की काय करतोय ते…

गोष्ट आता कंटिन्यू आहे ….पुढच्या गोष्ट वाच्न्य साठी इते क्लिक करा…

Chut Chudai Ke Kahani अंर्तवस्त्र होवून माझी बहिनी ने माझा लंड चोकला-1 चुदाई कहानियाँ Marathi sex stories

Chut Chudai Ke Kahani, Sex Story, सेक्स कहानी, Hindi Sex Story, Sexy XXX Stories, चुदाई कहानियाँ, Antarvasna Sex, Kamukta Sex, Desi Kahani, Chudai Kahani, XXX Kahani, Adult Story, Hot Story, इंडियन सेक्स कहानी, हिंदी सेक्स स्टोरी

यंहा क्लिक ना करे (Do Not Click Here)>>> Jahnavi Kapoor Nangi Porn Nude – Jahnavi Kapoor XXX – Indian Sex Bazar – Sridevi’s Daughter Ready For Having Sex. Jahnavi Kapoor Nangi Porn Nude – Jahnavi Kapoor Chudi ke photo. Sridevi’s Daughter Jahnavi Kapoor porn videos

यंहा क्लिक ना करे (Do Not Click Here)>>> Top 75 Shraddha Kapoor Nude Naked XXX Pussy … Sexy Shraddha Kapoor XXX Porn Images: Shraddha Kapoor Pussy Show. Shraddha Kapoor Removing Bra. Shraddha Kapoor Removing Panty Showing Pussy. Shraddha Kapoor Riding Cock Fucked Hard.

यंहा क्लिक ना करे (Do Not Click Here)>>> Sonam Kapoor Nude XXX Naked Pussy Fuck Sex – Sexy Sonam Kapoor XXX Images: Sonam Kapoor XXX. Sonam Kapoor Boobs Show. Sonam Kapoor Boobs. Sonam Kapoor Cum on Boobs. Sonam Kapoor Ass … indiansexbazar.com

यंहा क्लिक ना करे (Do Not Click Here)>>> Kareena Kapoor XXX Nude Images Pussy Ass Fucking Pics Get free Indian Bollywood and Tamil actress Kareena Kapoor Sexy Hot XXX Nude Pics Photos and Images Also You can see Boobs Nipple Sucking Images and Fake Image of Kareena Kapoor Nangi gand Chut chudai pics .

यंहा क्लिक ना करे (Do Not Click Here)>>> चुत के फोटो – Chut ka photo dekh ke bhai kiska lund khada nahi hota he??? Dekhe mast pyasi desi pussy, hot Indian vagina yani ki bur ke photos. नंगी चुत की फोटो – पोर्न वीडियोस – भारतीय हीरोइन की नगी चुत के फोटो Nude Images,nude images,Bollywood actress nude,Bollywood actress ऐशवरया राय चुदाई वीडियो Nude Images.

यंहा क्लिक ना करे (Do Not Click Here)>>> Sexy aunty ki Chudai – Full HD Porn Video … – Indian Sex Bazar
https://indiansexbazar.com/?p=68223 Hello dosto mein aapka dost Robin fir se hazir hu ek nayi aur tarrotaaza karne wali kahani lekar, aapne har bar meri hindi sex stories ko bahut saraha hai, iske liye mein aapka sadha abhaari rahunga.

यंहा क्लिक ना करे (Do Not Click Here)>>> मजदूरन की चूत खेत में फाड़ी – Majdooran ki Chudai. हैलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विजय है और मैं मेहसाणा के एक गाँव में रहता हूँ, घर पर सब लोग मुझे जॉन कहकर बुलाते हैं क्यूँकि मेरी बॉडी और चेहरा जॉन अब्राहम से मिलता है। मेरे पापा एक किसान हैं और हमारी …

यंहा क्लिक ना करे (Do Not Click Here)>>> indian Aunty Gand Photos and Chut Pictures – Indian Desi Girls indiansexbazar.com पर. This is one huge पड़ोस वाली रंडी आंटी!, Meet this fancy सेक्सी दोस्त! हमारी वेबसाइट पर ” indian Aunty Gand Photos and Chut Pictures

यंहा क्लिक ना करे (Do Not Click Here)>>> High school teen college bitch – Indian Sex Bazar – Kunwari Ladki Ke Boobs Chus Chus Ke Bade Kiye Yeh kahani meri Mausi ki beti Ankita ke sath chhed chaad karne ki hai jahan Ankita poori tarah se mere ..

यंहा क्लिक ना करे (Do Not Click Here)>>> Kapde badalte huye nangi maa ko jabardasti choda – Maa Beta Ki Chudai Indian XXX Chudai Kahani, Nangi Maa Ko Choda Hindi Sex Story, Maa Ki Nangi Choot Me Lund Pel Diya,Maa Ko Nangi Dekh Kar Chod Diya,Maa Beta Ki Real Sex xxx Antarvasna Chudai Ki Story,Jabardasti Chudai Ki Hindi XXX Chudai Kahani,Maa nangi ho kar kapde badal rahi thi, maine maa ki …

अंर्तवस्त्र होवून माझी बहिनी ने माझा लंड चोकला-1 भाई बहन,मराठी सेक्स कहानी,Antarvasna,kamukta,Marathi Sex Stories,चुदास,बहन भाई चुदाई , भाई बहन,मराठी सेक्स कहानी,Antarvasna,kamukta,Marathi Sex Stories,चुदास,बहन भाई चुदाई

Related Post

Bollywood Actress XXX Nude & Porn Videos